Rakstzīme un iezīme ir divi vārdi angļu vārdnīcā, ko bieži atkārto kā sinonīmus. Tomēr šāds secinājums nav taisnība. Raksturs attiecas uz atšķirīgajām īpašībām, kuras cilvēks izrāda. Šādas īpašības var būt gan mantotas, gan iegūtas noteiktā laika posmā ar mijiedarbību starp iekšējo un ārējo vidi. Tādējādi raksturs attiecas uz uzvedību, ko izrāda persona, kas dažādās situācijās atšķiras.

No otras puses, īpašība norāda uz raksturīgajām īpašībām, kas indivīdam piemīt no dzimšanas brīža. Īpašības var norādīt uz uzvedības modeli vai slimības modeli. Piemēram, dažas ģenētiskas slimības, piemēram, sirpjveida šūnu anēmiju, sauc par “iezīmi”, savukārt indivīda ekstraverts vai intraverts elements tiek saukts par “raksturu”.

Atsaucoties uz “raksturu”, mēs definējam kvalitatīvas izturēšanās izjūtu, ko cilvēks parāda reālā laika scenārijā. Personu var identificēt ar “labu raksturu”, ja tai piemīt godīguma, laipnības, integritātes, izpalīdzības un sadarbības īpašības. No otras puses, personu var identificēt ar “sliktu raksturu”, ja tai / viņai ir tādas īpašības kā maldināšana, negodīgums, maldināšana, manipulācijas un krāpšanās. Raksturs attīstās individuāli jau no dzimšanas brīža un līdz viņa nāvei dažādos veidos mainās.

Šāda rakstura attīstība ir atkarīga no mijiedarbības ar sociālekonomisko vidi, kurā indivīds aug vai pavada laiku savas profesijas ietvaros. Raksturs ir kaut kas tāds, ko apgūst ar pieredzi. Piemēram, izglītība un labs vecāku atbalsts palīdz indivīdam kopumā parādīt labu morālo raksturu. No otras puses, ekonomiskā nabadzība un vecāku ierobežojumi atšķirīgi ietekmē katra bērna raksturu. Tomēr šādi novērojumi ne vienmēr ir patiesi. Finansiālās neatkarības vēlmes un nepieciešamības dēļ cilvēki mēdz novirzīties no morālā rakstura, jo viņu rīcību ietekmē citi vai konkrēta situācija.

Iezīme ir ģenētiski noteikta īpašība, kas pastāv individuāli jau no dzimšanas brīža un nemainās noteiktā laika posmā. Piemēram, cilvēks ar sirpjveida šūnu iezīmi vai krāsu akluma iezīmi vienmēr cieš no sirpjveida šūnu anēmijas un viņam ir grūti noteikt krāsu nokrāsas.

Šādi defekti ir raksturīgi viņu gēniem, ko izraisa mantojums no tēvu alosomām vai autosomām. Allosomas attiecas uz hromosomām, kas nav dzimuma hromosomas, kas veido 22 hromosomu pārus. No otras puses, allosomas attiecas uz dzimuma hromosomām, kas cilvēkiem ir 23. hromosomu pāris.

Iezīme netiek mainīta asociācijas un disociācijas rezultātā ar apkārtējo vidi vai sabiedriskajām situācijām. Dažādiem ģimenes locekļiem vai ciltsrakstiem varētu būt tāda pati īpašība. Piemēram, personai, kas pārnēsā dominējošo krāsu akluma gēnu, būs krāsu aklums, tomēr, ja viņš satur recesīvo gēnu, viņš joprojām pārņem krāsu akluma pazīmi, bet to pašu neuzrādīs.

Galvenās rakstura un īpašību atšķirības ir apkopotas tabulā:

Atsauces

  • Ajayi, A.A. Leslija (2005). "Vai sirpjveida šūnu īpašība jāpārklasificē par slimības stāvokli?" .Eiropas iekšējās medicīnas žurnāls16 (6): 463.
  • http://www.wilhelmreichtrust.org/character_analysis.pdf
  • http://www.helping-you-learn-english.com/difference-between-characteristic-character-personality-and-trait.html