Administratīvais asistents vs sekretārs

Administratīvais asistents un sekretārs ir tās personas, kas palīdz uzņēmuma vai iestādes augstākajām amatpersonām. Agrāk bija tikai sekretāre, un laika gaitā ieradās administratīvie asistenti.

Sekretārs ir persona, kuras darbs ir stingri lietvedībā. Sekretāram jāveic tādi darbi kā mašīnrakstīšana un diktēto tekstu kopēšana, telefona sarunu apmeklēšana un tikšanās fiksēšana. Sekretāram nebūs citas nozīmīgas lomas, un viņam / viņai nav pilnvaru patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Administratīvajam palīgam ir vairāk pienākumu nekā sekretāram. Administratīvā asistenta darbs ievērojami pārsniedz biroja darbiniekus. Atšķirībā no sekretāra, administratīvajam palīgam ir brīvība pieņemt patstāvīgus lēmumus. Arī administratīvais asistents var pieņemt neatkarīgus spriedumus. Atšķirībā no sekretāra, administratīvais asistents var pat zināt sava priekšnieka vēlmes, ieskaitot personīgās izvēles.

Administratīvajam palīgam var uzticēt arī atbildību par ilgtermiņa projektiem, kas interesē priekšnieku. Tomēr priekšnieks šo atbildību nedalīs ar sekretāru. Tā vietā sekretāram tiks uzdots vienīgi palīdzēt administratīvajam palīgam lielu darbu gadījumā.

Atšķirībā no sekretāriem, administratīvie asistenti pārrauga citu personālu, organizē konferences, izskata iesniegumus, piezīmes un svarīgus ziņojumus. Administratīvo palīgu pienākums ir organizēt sanāksmes starp izpildvaras locekļiem un citām dažādām komitejām. Dažiem administratīvajiem palīgiem ir uzticēts arī sagatavot statistikas pārskatus, ko sekretāriem nav atļauts darīt.

Sekretāra amatā parasti dod priekšroku vidusskolu beidzējiem, kuriem ir profesionālā izglītība biroja administrācijā. No otras puses, administratīvā asistenta darbā vislabāk dod priekšroku personai ar grādu.

Kopsavilkums

1. Sekretārs ir persona, kuras darbs ir stingri lietvedībā. Administratīvā asistenta darbs ievērojami pārsniedz biroja darbiniekus.

2. Sekretāram jāveic tādi darbi kā mašīnrakstīšana un diktēto tekstu kopēšana, telefona sarunu apmeklēšana un tikšanos fiksēšana. Sekretāram nebūs citas nozīmīgas lomas, un viņam / viņai nav pilnvaru patstāvīgi pieņemt lēmumus. Atšķirībā no sekretāra, administratora palīgam ir brīvība pieņemt patstāvīgus lēmumus un patstāvīgus spriedumus

3. Atšķirībā no sekretāra, administratīvais asistents var pat zināt sava priekšnieka vēlmes, ieskaitot personīgās izvēles.

4. Sekretāram tiks dots uzdevums tikai palīdzēt administratīvajam palīgam lielu darbu gadījumā.

Atsauces