DSC pret DTA

DSC un DTA ir termoanalītiskas metodes. Abiem ir gandrīz vienāds pielietojums un paraugi analīzē, taču analīzē iesaistītie paņēmieni ir atšķirīgi. Viena balstās uz temperatūras starpību, bet otra balstās uz siltuma plūsmas starpību.

DSC
“DSC” nozīmē “diferenciālā skenēšanas kalorimetrija”. Tā ir termoanalītiska tehnika. Šai metodei ir nepieciešama atsauce un paraugs, kas jāveic analīzei. Šajā metodē tiek aprēķināta starpība starp siltuma daudzumu, kas vajadzīgs, lai paaugstinātu parauga temperatūru, un siltumu, kas vajadzīgs, lai paaugstinātu atsauces temperatūru. Visā temperatūrā tiek uzturēta parauga temperatūra, kā arī atsauce. Eksperiments ir izstrādāts tā, lai temperatūra laika gaitā pieaugtu lineāri. Fāzes pārejas laikā nepieciešamais siltums ir vai nu lielāks vai mazāks par norādi, atkarībā no tā, vai process ir endotermisks vai eksotermisks
Tehniku ​​izstrādāja M. J. O’Neill un E.S. Vatsons 1962. gadā. DSC faktiski ir Privalova un Monaselidzes 1964. gadā izstrādāts instruments, lai precīzi izmērītu siltuma jaudu un enerģiju. Siltuma plūsmas atšķirība starp atsauces un paraugu palīdz DSC precīzi izmērīt siltumu, kas atbrīvots vai absorbēts pārejas fāzē.

Eksperimenta vai tehnikas laikā tiek iegūta līkne starp siltuma plūsmu un temperatūru vai siltuma plūsmu un laiku. Pāreju entalpijas aprēķina pēc šīs līknes. Pārsvarā DSC instrumenti galvenokārt ir siltuma plūsmas dizains, taču ir pieejami arī citi, piemēram, ar jaudu kompensēti DSC.
DSC izmanto stikla pārejas, fāzu maiņas, tīrības iztvaikošanas, kausēšanas, tīrības kristalizācijas, sublimācijas, polimerizācijas, siltumietilpības, savietojamības, pirolīzes utt.

DTA
“DTA” apzīmē “diferenciālo termisko analīzi”. Tā ir arī termoanalītiskā metode. DTA eksperimentiem ir nepieciešama atsauce un paraugs. Galvenā atšķirība starp DTA un DSC ir tā, ka DTA metodei ir jānoskaidro temperatūras starpība starp paraugu un atsauci, ja siltuma plūsma tiek uzturēta vienāda. Siltuma plūsma tiek uzturēta visa eksperimenta laikā atsauces vajadzībām, kā arī paraugs, un novērojumi tiek veikti fāzu izmaiņās un citos termiskajos procesos.
Instrumentu, kurā termisko procesu analīzei izmanto DTA metodi, sauc par DTA instrumentu. DTA instrumentus izmanto arī, lai izmērītu stikla pāreju, fāžu izmaiņas, tīrības iztvaikošanu, kausēšanu, tīrības kristalizāciju, sublimāciju, polimerizāciju, siltumietilpību, savietojamību, pirolīzi utt.

Kopsavilkums:

1. “DSC” apzīmē “diferenciālā skenēšanas kalorimetrija”, savukārt “DTA” nozīmē “diferenciālā termiskā analīze”.
2DSC ir paņēmiens, kurā aprēķina starpību starp vajadzīgo siltuma daudzumu (siltuma plūsmu), lai paaugstinātu parauga temperatūru, un siltumu, kas vajadzīgs, lai paaugstinātu atsauces temperatūru, savukārt DTA ir paņēmiens, kurā starpību aprēķina starp temperatūras, ko pieprasa atsauce un paraugs, ja siltuma plūsma abiem paliek vienāda.
3.DSC ir instruments, kura pamatā ir DSC tehnika, ko izmanto pārejas fāzē izdalītā vai absorbētā siltuma mērīšanai, savukārt DTA ir instruments, kura pamatā ir DTA tehnika.

Atsauces