Evaņģēlijs vs Bībele
  

Ir daudz grāmatu, kas ir svarīgas, kad jāatrod dzīves jēga un jārisina tās problēmas, taču neviena no tām nav pat tuvu Bībelei. Cilvēki ir mīlējuši kristiešu reliģisko grāmatu, un ir bijuši arī cilvēki, kas atšķiras no Bībeles uzskatiem, lai gan visi atzīst, ka tā ir civilizācijas stūrakmens un vadošā gaisma simtiem miljonu kristiešu visā pasaulē. Ir vēl viens termins Evaņģēlijs, kas mulsina dažus uzticīgus piekritējus vārda labā vēsts vai dieva burvestības burtiskās nozīmes dēļ. Šis raksts mēģina izcelt lasītājiem atšķirības starp evaņģēliju un Bībeli.

Bībele

Bībele ir kristiešu reliģiskā grāmata tāpat kā Korāns ir domāts musulmaņiem vai Gita ir hinduistiem. Tiek uzskatīts, ka tas ir Dieva vārds un visa Rakstu vieta, kurā ir gan Vecā Derība, gan Jaunā Derība. Grāmatā ir teksti, kas ir svēti gan kristiešiem, gan ebrejiem. Faktiski Bībelē ir 66 grāmatas. Bībeli dažādos laikos ir rakstījuši dažādi autori, kas ilgst apmēram 1600 gadus.

Bībelē viss ir saistīts ar Dievu un vēstījumu, ko viņš vēlējās dot mums cilvēkiem. Bībele ir stāsts par Jēzu, viņa dzīvi, rīcību un upurēšanu cilvēces glābšanai. Bībelē stāstītie stāsti un anekdoti netika uzrakstīti, kad tie notika. Tie tika nodoti daudzām paaudzēm, pirms tie beidzot tika uzrakstīti. Fakts, ka šos stāstus rakstīja dažādi autori, padara to versijas atšķirīgas, taču šajā atšķirībā ir arī ievērojama vienotība.

Evaņģēlijs

Bībelē vairākas reizes pieminēts vārds Evaņģēlijs. Vārda burtiskā nozīme grieķu valodā ir labas ziņas. Tādējādi tas ir dieva vēstījums cilvēcei. Tomēr Bībeles iekšpusē ir četras dažādas grāmatas, kuru nosaukums ir Evaņģēlijs, kuras mums visiem stāsta par Jēzus dzīvi un upurēšanu, piemēram, Mateja evaņģēlijs utt. Bībeles centrālais vēstījums joprojām ir fakts, ka Dievs tik ļoti mīlēja cilvēci, ka viņš atdeva savu vienīgo dēlu cilvēku glābšanai.

Kāda ir atšķirība starp Evaņģēliju un Bībeli?

• Bībele ir kristiešu svētā grāmata, kurā ietverti evaņģēliji.

• Evaņģēlijs ir vārds, kas burtiski nozīmē labas ziņas vai Dieva pareizrakstību.

• Tiek uzskatīts, ka evaņģēliji ir Jēzus vēsts.

• Ir 4 galvenie evaņģēliji, piemēram, Mateja evaņģēlijs.

• Vārds evaņģēlijs Jaunajā Derībā ir minēts 75 reizes.

• Daži uzskata, ka evaņģēliji ir Bībeles stūrakmens.

• Bībeles kodols ir ietverts evaņģēlijos.

• 4 evaņģēliju autori tiek saukti par evaņģēlistiem.