Režģa un mākoņdatošana ir konceptuāli līdzīgas, kuras var viegli sajaukt. Jēdzieni ir diezgan līdzīgi, un abiem ir vienāds redzējums par pakalpojumu sniegšanu lietotājiem, daloties resursos starp lielu lietotāju pulku.

Abas ir balstītas uz tīkla tehnoloģiju un spēj veikt daudzuzdevumu, kas nozīmē, ka lietotāji var piekļūt vienai vai vairākām lietojumprogrammu instancēm dažādu uzdevumu veikšanai.

Kamēr režģa skaitļošana ietver skaitļošanas resursu virtualizēšanu, lai uzglabātu milzīgu datu daudzumu, turpretī mākoņdatošana ir tāda, kurā lietojumprogramma tieši nepiekļūst resursiem, tā drīzāk piekļūst tiem, izmantojot pakalpojumu internetā.

Režģa skaitļošanā resursi tiek sadalīti pa tīkliem, turpretī mākoņdatošanā resursi tiek pārvaldīti centralizēti. Īsi apskatīsim abas skaitļošanas tehnoloģijas.

Kas ir režģa skaitļošana?

Režģa skaitļošana ir uz tīklu balstīts skaitļošanas modelis, kam ir iespēja apstrādāt lielu datu apjomu ar tīkla datoru palīdzību, kuri koordinējas, lai kopīgi risinātu problēmu.

Būtībā tas ir plašs savstarpēji savienotu datoru tīkls, kas strādā pie kopīgas problēmas, sadalot to vairākās mazās vienībās, ko sauc par režģiem. Tās pamatā ir izkliedēta arhitektūra, kas nozīmē, ka uzdevumi tiek pārvaldīti un ieplānoti sadalīti, bez laika atkarības.

Datoru grupa darbojas kā virtuāls superdators, lai nodrošinātu mērogojamu un netraucētu piekļuvi plaša mēroga skaitļošanas resursiem, kas ir ģeogrāfiski sadalīti, un pasniedz tos kā vienotu, vienotu resursu liela mēroga lietojumprogrammu veikšanai, piemēram, milzīgu datu kopu analīzei.

Kas ir mākoņdatošana?

Mākoņdatošana ir interneta skaitļošanas veids, kurā lietojumprogramma tieši nepiekļūst resursiem, bet gan rada kopīgu resursu milzīgu resursu kopumu. Tā ir mūsdienīga skaitļošanas paradigma, kuras pamatā ir tīkla tehnoloģija, kas ir īpaši izstrādāta pielāgojamiem un izmērāmiem IT resursiem no attāluma.

Tas ļauj pēc pieprasījuma piekļūt kopīgi izveidotu dinamiski konfigurētu skaitļošanas resursu un augstāka līmeņa pakalpojumu kopumam, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc lieliem ieguldījumiem vietējā infrastruktūrā. Skaitļošanas resursi tiek pārvaldīti centralizēti, kas atrodas vairākos serveros klasteros. Lietotāji var piekļūt programmatūrai un lietojumprogrammām no jebkuras vietas, kur viņiem nepieciešams, neuztraucoties par savu datu glabāšanu. Tas vienkārši sadalās līdz “maksā tikai par nepieciešamo”.

Atšķirība starp režģa un mākoņdatošanu 1. Tehnoloģija, kas iesaistīta režģa un mākoņdatošanā

- Režģa skaitļošana ir skaitļošanas forma, kas seko sadalītai arhitektūrai, kas nozīmē, ka viens uzdevums tiek sadalīts vairākos mazākos uzdevumos, izmantojot sadalītu sistēmu, kurā iesaistīti vairāki datortīkli. Mākoņu skaitļošana, no otras puses, ir pilnīgi jauna skaitļošanas klase, kuras pamatā ir tīkla tehnoloģija, kur katram mākoņa lietotājam ir savs privātais resurss, kuru nodrošina konkrētais pakalpojumu sniedzējs. 1. Režģa skaitļošanas un mākoņdatošanas terminoloģija

- Abas ir uz tīkla balstītas skaitļošanas tehnoloģijas, kurām ir līdzīgas īpašības, piemēram, resursu apvienošana, tomēr tās ir ļoti atšķirīgas viena ar otru arhitektūras, biznesa modeļa, sadarbspējas utt. Ziņā. Režģa skaitļošana ir datoru resursu kolekcija no dažādām vietām, lai apstrādātu viens uzdevums. Režģis darbojas kā sadalīta sistēma kopīgai resursu apmaiņai. Mākoņu skaitļošana, no otras puses, ir skaitļošanas forma, kuras pamatā ir virtualizēti resursi, kas atrodas vairākās klasteru vietās. 1. Resursu skaitļošana režģa un mākoņdatošanas jomā

- Režģa skaitļošanas pamatā ir sadalīta sistēma, kas nozīmē, ka skaitļošanas resursi tiek sadalīti starp dažādām skaitļošanas vienībām, kas atrodas dažādās vietnēs, valstīs un kontinentos. Mākoņdatošanā skaitļošanas resursi tiek pārvaldīti centralizēti, kas atrodas vairākos serveros klasteros mākoņpakalpojumu sniedzēju privātajos datu centros. 1. Pētniecības kopiena

- Tīkla skaitļošanā skaitļošanas resursi tiek nodrošināti kā utilīta ar režģiem kā skaitļošanas platformu, kas ir sadalīti ģeogrāfiski un ir sagrupēti virtuālā organizācijā ar vairākām lietotāju kopienām, lai risinātu liela mēroga problēmas internetā. Režģis ietver vairāk resursu, nevis tikai datorus un tīklus. Mākoņdatošana, no otras puses, ir saistīta ar kopēju sistēmu administratoru grupu, kas pārvalda visu domēnu. 1. Režģa un mākoņdatošanas funkcijas

- Galvenā režģa skaitļošanas funkcija ir darbu plānošana, izmantojot visa veida skaitļošanas resursus, kur uzdevums ir sadalīts vairākos neatkarīgos apakšuzdevumos un katra mašīna režģī ir piešķirta ar uzdevumu. Pēc visu apakšuzdevumu pabeigšanas tie tiek nosūtīti atpakaļ uz galveno mašīnu, kas apstrādā un apstrādā visus uzdevumus. Mākoņdatošana ietver resursu apvienošanu, grupējot resursus pēc nepieciešamības no serveru kopām. 1. Režģa skaitļošanas un mākoņdatošanas izmantošana

- Termins “mākonis” attiecas uz internetu mākoņdatošanā un kopumā tas nozīmē uz internetu balstītu skaitļošanu. Mākonis pārvalda datus, drošības prasības, darba rindas utt., Novēršot nepieciešamību un sarežģītību aparatūras un programmatūras iegādē, kas vajadzīgas, lai izveidotu lietojumprogrammas, kuras piegādājamas kā pakalpojums virs mākoņa. Režģa skaitļošanu galvenokārt izmanto akadēmiskos pētījumos, un tā spēj apstrādāt lielas ierobežota ilguma darbu kopas, kas ietver milzīgu datu apjomu.

Režģa un mākoņdatošana: salīdzināšanas diagramma

Režģa skaitļošanas kopsavilkums Mākoņu skaitļošana

Gan režģa, gan mākoņdatošana ir uz tīkla balstītas skaitļošanas tehnoloģijas, kas ietver resursu apvienošanu, bet mākoņdatošana novērš aparatūras un programmatūras pirkšanas sarežģītību lietojumprogrammu veidošanai, piešķirot resursus, kas klasteros izvietoti vairākos serveros.

Tīkla skaitļošana, gluži pretēji, ir skaitļošanas tehnoloģija, kas apvieno skaitļošanas resursus no dažādiem domēniem, lai sasniegtu kopēju mērķi.

Tīkla datori darbojas kopā ar uzdevumu, un katrs dators var piekļūt jebkura cita tīkla tīkla resursiem.

Vienkārši izsakoties, režģa skaitļošana ir savstarpēji savienotu datoru grupa, kas strādā kopā, lai apstrādātu milzīgu datu apjomu.

Atsauces

 • Buyya, Rajkumar, James Broberg un Andrzej M. Goscinski. Mākoņu skaitļošana: principi un paradigmas. Ņūdžersija: John Wiley & Sons, 2010. Drukāt
 • Džemsa. Mākoņu skaitļošana. Burlingtons: Jones & Bartlett Learning, 2012. Drukāt
 • Grandinetti, Lucio. Režģa skaitļošana: augstas veiktspējas skaitļošanas jaunā robeža. Amsterdama: Elsevier, 2005. Drukāt
 • Attēla kredīts: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Cloud_computing.svg/500px-Cloud_computing.svg.png
 • Attēla kredīts: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sensor_Grid_architecture-new.jpg#/media/File:Sensor_Grid_architecture-new.jpg