Aizbildnība un aizbildnība

Aizbildnība un aizbildnība ir termini, kurus parasti izmanto tiesvedībās par pieaugušā tiesībām, pienākumiem, pienākumiem un atbildību attiecībā uz nepilngadīgā vai bērna personiskajām interesēm un aprūpi. Šiem diviem ir ierobežots spēks, pieņemot lēmumus aprūpētājam.

Aizbildnība

Aizbildnība ir gadījums, kad personai ir pilnvaras, kas likumīgi attiecas uz citu personu. Parasti šis termins tiek izmantots vecāku un bērnu jautājumos. Lai arī kādam citam var būt savs aizbildnis, ja ir pierādīts, ka viņš nav spējīgs rīkoties garīgi vai fiziski. Personu var iecelt par aizbildni tiesa, lai aizsargātu un nodrošinātu bērna intereses.

Aizbildnība

Aizbildnība vai aizbildnība norāda, kam no vecākiem ir tiesības vai pilnvaras pieņemt lēmumus bērna interesēs, it īpaši, ja bērna vecāki šķirjas. Kad viņi šķiras, rodas konflikts par to, kur bērns uzturēsies, kurā skolā bērns tiks uzņemts, un par citiem lēmumiem, kas ietekmē bērna dzīvi. Parasti šo lietu izšķir tiesas namā.

Atšķirība starp aizbildnību un aizbildnību

Aizbildnība un aizbildnība juridiskās terminoloģijas ziņā nav tik tālu viena no otras. Aizbildnību var piemērot ne tikai vecāku un bērnu gadījumos, bet arī citai personai. Nozīmē, ka pat pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem ir savs aizbildnis, ja vien viņi faktiski nav spējīgi sevi pārstāvēt jebkādā likumīgā veidā. Atrodoties aizbildnībā vai likumīgā bērna aizbildnībā, tas attiecas uz vecākiem-bērniem vai pieaugušajiem-nepilngadīgajiem. Tā kā nepilngadīgie vieni paši nevar pieņemt pareizus lēmumus, vecāku šķiršanās gadījumā aizbildnība pār viņiem parasti tiek piešķirta mātei vai tēvam.

Katrā valstī, štatā vai pilsētā aizbildnības un aizbildnības noteikumi un procedūras var atšķirties. Tas var atšķirties vienā vai otrā veidā, kā paskaidrots iepriekš. Plānojot tādu izveidot, vislabāk būtu sazināties ar jebkuru juristu vai valdības sociālās labklājības biroju.