Vaina pret pārliecību

Vaina un pārliecība ir saistīta ar kļūdu vai grēku. Tā kā abi šie vārdi norāda uz vienu un to pašu, bieži vien ir grūti tos atšķirt. Lielākā daļa cilvēku nezina, vai viņi izjūt vainu vai ir pārliecināti par kādu darbību.

Vainu var definēt kā sajūtu, ka izdarīts kāds noziegums vai likumpārkāpums. Tā ir likumpārkāpuma, grēka vai kļūdas sajūta. Vainīgā stāvoklī neviens nejūt izpirkšanas staru, bet tikai izjūt nosodījumu.

Pārliecību var definēt kā sajūtu, ka esat pārliecināts par pārkāpumu vai grēku. Pārliecība ir grēka vai nepareizi izdarīta atklāšana. Pārliecību var saukt par konfutāciju.

Vaina ir emocionāla uzlāde, kas rodas, kad cilvēks saprot savu noziegumu, nepareizu vai ļaunu. Pārliecība ir emocionālāka, jo to atklāj cilvēks, kurš izdara noziegumu vai ļaunu darbību, un ir gatavs pārmaiņām.

Vaina liek cilvēkam justies kauns vai muļķīga par šo rīcību un liek justies, ka viņš nekad nevar atgūties no šādas ļaunas darbības vai arī vairs nespēj dot labu citiem. Tiklīdz cilvēks jutīsies kauns par savu rīcību un jūtas, ka nākotnē neko labu nespēj sniegt, viņš tiks nomests depresijā. No otras puses, pārliecība ir atklāsme, ar kuras palīdzību cilvēks var atgūt labo sevi. Pārliecību var saukt par katalizatoru, kas pārliecina cilvēku darīt labas lietas.

Vaina var izraisīt lielāku vainu jūtu apspiešanas dēļ. Gluži pretēji, pārliecība izraisa nožēlu, kas var mainīt cilvēka dzīvi. Savā ziņā vainu var uzskatīt par negatīvu sajūtu, turpretī pārliecību par pozitīvu.

Kopsavilkums

1. Vainu var definēt kā sajūtu, ka izdarījis kādu noziegumu vai nodarījumu. Pārliecību var definēt kā pārliecību par nepareizu vai grēku.

2. Vainas apziņā cilvēks nejūt izpirkšanas staru, bet izjūt tikai nosodījumu. Pārliecība ir grēka vai nepareizi izdarīta atklāšana. Pārliecību var saukt par konfutāciju.

3. Vaina var izraisīt lielāku vainu jūtu apspiešanas dēļ. Gluži pretēji, pārliecība izraisa nožēlu, kas var mainīt cilvēka dzīvi.

4. Vaina liek cilvēkam justies kauns vai muļķīga par izdarīto un liek justies, ka viņš nekad nevar atgūties no šādas ļaunas darbības un nevar no jauna dot neko labu citiem. No otras puses, pārliecība ir atklāsme, ar kuras palīdzību cilvēks var atgūt labo sevi.

Atsauces