HR vs sabiedriskās attiecības (PR)

HR un sabiedriskās attiecības jeb PR ir termini, ar kuriem korporatīvajā pasaulē sastopas ļoti bieži. Organizācija tos abus izmanto, lai palielinātu ieguldījumu atdevi. HR nozīmē cilvēkresursus un attiecas uz organizācijas darbiniekiem vai darbiniekiem, lai gan tagad tas attiecas uz visas nācijas cilvēku potenciālu. PR trūkst sabiedrisko attiecību, un tas attiecas uz politikas un stratēģiju efektīvu izmantošanu, lai izveidotu labu uzņēmuma tēlu cilvēku vidū. Starp diviem šajā rakstā izceltajiem terminiem ir atšķirības.

HR

Kā norāda nosaukums, HR izturas pret cilvēkiem kā pret resursiem tāpat kā par izejvielām, un vadības plāni nosaka politikas un stratēģijas, lai palielinātu šī resursa efektivitāti, lai organizācijai gūtu lielāku peļņu. To sauc arī par cilvēku vadīšanu, kas mēģina paaugstināt darbinieku produktivitāti, rūpējoties par viņu vajadzībām un izstrādājot labklājības aprūpes plānus. Laimīgi un saturīgi darbinieki ir jebkura uzņēmuma priekšrocība, un rezultāti visiem ir redzami paaugstinātas produktivitātes ziņā, kas galu galā rada lielāku produkciju.

PR

Labu attiecību uzturēšana ar cilvēkiem ārpus organizācijas, īpaši ar presi un plašsaziņas līdzekļiem, šodien ir svarīga jebkura uzņēmuma funkcija. PR ir plašs temats, kas ietver organizācijas paveikto darbu projektēšanu sociālās labklājības jomā, lai cilvēku prātā radītu labvēlīgu uzņēmuma tēlu. PR faktiski ir līdzeklis, kā uzturēt atklātu dialogu ar ārpasauli, izmantojot preses relīzes, plašsaziņas līdzekļu kampaņas un reklāmas, lai paliktu sabiedrības redzeslokā. Mūsdienās tēls ir ļoti svarīgs jebkuram uzņēmumam, un šī mērķa sasniegšanai nav saudzīgi līdzekļi