Neracionāli un racionāli skaitļi

Racionālais skaitlis un neracionālais skaitlis ir reālie skaitļi. Abas ir vērtības, kas apzīmē noteiktu daudzumu noteiktā kontinuumā. Matemātika un skaitļi nav ikviena tējas tase, tāpēc dažreiz dažiem cilvēkiem ir mulsinoši atšķirt, kurš no tiem ir racionāls un kurš - neracionāls.

Racionāls skaitlis

Racionāls skaitlis faktiski ir jebkurš skaitlis, ko var izteikt kā divu veselu skaitļu x / y daļu, ja y vai saucējs nav nulle. Tā kā saucējs var būt vienāds ar vienu, mēs varam secināt, ka visi veseli skaitļi ir racionāls skaitlis. Vārds racionāli sākotnēji tika iegūts no vārda attiecība, jo atkal tos var izteikt kā attiecību x / y, ņemot vērā, ka abi ir veseli skaitļi.

Iracionāls skaitlis

Neracionāli skaitļi, ko var nozīmēt tā nosaukums, ir skaitļi, kas nav racionāli. Šos skaitļus nevar uzrakstīt frakcionētā formā; lai gan jūs varat to uzrakstīt decimālā formā. Neracionāli skaitļi ir tie reālie skaitļi, kas nav racionāli. Neracionālu skaitļu piemēri ir šādi: zelta attiecība un kvadrātsakne no 2, jo visus šos skaitļus nevar izteikt frakcijas formā.

Neracionālu un racionālu skaitļu atšķirība

Šeit ir dažas atšķirības, kuras vajadzētu uzzināt par racionālajiem un iracionālajiem skaitļiem. Pirmkārt, racionāli skaitļi ir skaitļi, kurus mēs varam uzrakstīt kā frakciju; tos skaitļus, kurus mēs nevaram izteikt kā frakcijas, sauc par iracionāliem, tāpat kā pi. Skaitlis 2 ir racionāls skaitlis, bet tā kvadrātsakne nav. Noteikti var teikt, ka visi veseli skaitļi ir racionāli skaitļi, bet nevar teikt, ka visi skaitļi, kas nav veseli skaitļi, ir iracionāli. Kā minēts iepriekš, racionālus skaitļus var uzrakstīt kā frakcijas; tomēr to var rakstīt arī kā decimāldaļas. Neracionālus skaitļus var uzrakstīt kā decimāldaļas, bet ne kā dalījumus.

Aplūkojot iepriekš teikto, var izvairīties no tā, kā apgūt atšķirību starp šiem diviem.