Galvenā atšķirība - akciju nodošana vs pārsūtīšana

Gan akciju nodošana, gan akciju nodošana nozīmē īpašumtiesību maiņu uz uzņēmuma akcijām. Akciju nodošana attiecas uz ieguldītāju, kurš labprātīgi maina īpašumtiesības uz savām akcijām, nododot tās citam investoram. Akciju nodošana ir mehānisms, ar kuru īpašumtiesības uz akcijām tiek nodotas ar nāvi, mantošanu, mantojumu vai bankrotu. Šī ir galvenā atšķirība starp akciju nodošanu un pārsūtīšanu.

SATURS 1. Pārskats un galvenās atšķirības 2. Kas ir akciju nodošana 3. Kas ir akciju pārsūtīšana 4. Salīdzinājums blakus - pārskaitījums vs akciju pārsūtīšana

Kas ir akciju nodošana

Akcijas var nodot dažādu situāciju dēļ, piemēram, piesaistot jaunu kapitālu, dāvinot akcijas citai personai vai atgūstot ieguldījumu (atgūstot ieguldījumu). Sākotnējais akciju īpašnieks tiek saukts par “nodevēju”, bet jaunais akciju īpašnieks ir “pārņēmējs”. Akciju nodošanas gadījumā jāaizpilda “akciju nodošanas veidlapa”, norādot visu būtisko informāciju par nodošanu, un akciju sertifikāts jānodod arī jaunajam īpašniekam. Jaunajam akcionāram ir pienākums samaksāt zīmognodevu par akciju nodošanu, ja īpašnieks maksā vairāk nekā 1000 sterliņu mārciņu, lai iegādātos akcijas.

Akciju sabiedrības akcijas parasti ir brīvi pārvedamas. Kad akcijas tiek kotētas biržā, ir ierobežota kontrole pār akciju parakstītājiem. Tomēr var būt iepriekš saskaņoti kritēriji, kas piemērojami akciju nodošanas ierobežošanai, šādi.

Ierobežojumi ar statūtiem (AOA)

Statūtos ir noteikts, kā uzņēmums tiek vadīts, pārvaldīts un pieder. Raksti var ierobežot uzņēmuma pilnvaras, lai aizsargātu akcionāru intereses. AOA var arī norādīt uzņēmuma spēju noteiktā brīdī atpirkt akcijas

Akcionāru līgumi

Šī ir vienošanās starp uzņēmuma akcionāriem, kas izveidoti ar mērķi aizsargāt viņu ieguldījumus. Šāda veida līgumu var noslēgt kolektīvi starp visiem akcionāriem vai īpašā akcionāru klasē. Var iekļaut klauzulas, lai novērstu nevēlamu personu iegādi uzņēmumā, kas var izraisīt kontroles mazināšanos.

Direktoru padomes atteikums

Direktoru padome statūtos ir pilnvarota pieņemt vai noraidīt akciju nodošanas pieprasījumu. Ja direktoriem šķiet, ka pārcelšanas pieprasījums neatbilst uzņēmuma interesēm, viņi neļaus pārskaitījumu turpināt. Īpaša rezolūcija jāpieņem gadījumā, ja direktori vēlas neļaut pārskaitījumu.

Akciju nodošanas un pārsūtīšanas atšķirība

Kas ir akciju pārsūtīšana?

Lai akcijas nodošana notiktu, nodevējam ir jāizpilda derīgs akts par labu saņēmējam. Noteikumi par akciju nodošanu ir precizēti 2013. gada Uzņēmējdarbības likuma 56. sadaļā. Akciju īpašnieka nāves gadījumā akcijas tiks nodotas viņa likumīgajiem mantiniekiem. Mantiniekiem, kas saņēmuši labumu, viņu vārdi ir jāievada sabiedrības dalībnieku reģistrā, lai viņiem būtu tiesības uz mirušā akcionāra akcijām.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos mirušā akcionāra akciju nodošanai, ir:


  • Nāves apliecības apliecināta kopija Akcijas sertifikāta oriģināls Pārvaldības vēstules pēctecības sertifikāts Nosūtīšanas pieprasījums, ko parakstījuši likumīgie mantinieki

Kāda ir atšķirība starp akciju nodošanu un pārsūtīšanu?

Atsauču saraksts:

Attēla pieklājība:

Katrīna.Tuliao - (Filipīnu birža-birža) - (CC BY 2.0), izmantojot Commons Wikimedia